Ordförande Roland är tillbaka på banan.

januari 27, 2023 14:01:06 Janne Åberg

 

Bästa medlem!

Efter en tids bortvaro p g a sjukdom är jag nu tillbaka i styrelsearbetet igen.

Jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt hört av sig under min sjukdomstid.

Nytt år – nya föresatser och förväntningar. I år är det trettio år
sedan vårt sällskap bildades. Detta måste uppmärksammas. Var, när
och hur är för dagen ej fastställt. Vi har mycket att visa upp, som
bevisar varför det är så viktigt att vårda och bevara det idrotts-
historiska arvet.
Till jubileumsdagen skall dock vår föreningsdokumentation vara
klar. I ord och bild kommer alla de idrottsföreningar som funnits
i Karlsborg sedan slutet av 1800-talet att redovisas. Detta görs
dels analogt (skriven text), dels digitalt (hemsidan) som ett
levande dokument, där fakta kan tillkomma eller ändras.
Vi arbetar även intensivt med ”Profilering Moliden” Vi avser att
berika och pryda denna idrottsanläggning med bilder och text på
våra kända idrottsprofiler (jmf Wall of Fame).-

För att göra detta möjligt behöver vi ditt stöd.
1. Vår blygsamma medlemsavgift 150 kr, tar vi tacksamt emot till postgiro 106 1575-5
2. På vår nya hemsida www.karlsborgsihs.se kan du gå in och få uppdateringar.
3. Årsmöte skall enligt stadgarna hållas innan februari månads utgång. Vi återkommer med kallelse
4. Bifoga gärna Din ev. mailadress med Din inbetalning
Med vänlig hälsning!
Styrelsen KIHS

    Tidigare  WI-tidningar