15-årsjubileum för Karlsborgs IHS

juli 21, 2022 11:07:10 Janne Åberg

Det har gått femton år sedan Karlsborgs IHS bildades.

Vid årets sista styrelsesammanträde manifesterades detta särskilt genom att sällskapets standert delades ut till medlemmar,
som gjort värdefulla insatser under 
de gångna åren.

Två närvarande medlemmar, Kai Hellmér och Göte Ivarsson, var med när sällskapet
bildades år 2003, vilket noterades särskilt.

    Tidigare  WI-tidningar