Vanäs

 

årsmöte 1965

Ordförande 1948-

Fältskjutning 1968