Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap år 2023

Ronny Ferm ordförande, Göte Ivarsson kassör, Lena Gustafsson sekreterare, Christer Carnegren, Åke Engvall, Lennart Henrysson och Håkan Larsson ordinarie ledamöter.
Lars Lindström och Ove Andersson ersättare.
Revisor Kai Hellmén och Lars Ramsin.
Valberedning Torbjörn Gunnerud (Sammankallande)