Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap år 2022

Roland Gustafsson ordförande, Lena Gustafsson sekreterare, Göte Ivarsson kassör,
Ronny Ferm, Christer Carnegren, Åke Engvall och Håkan Larsson ordinarie ledamöter.
Lars Lindström och Lennart Hermansson ersättare.
Revisor Kai Hellmén och Lars Ramsin.
Valberedning Torbjörn Gunnerud (Sammankallande)