Bli medlem

Välkommen som medlem i vårt sällskap.
Som medlem, förutom den trevliga gemenskapen, får du fyra nummer per år av den fina WI-tidningen.
Medlemsavgiften är 150 kr och betalas via PlusGiro 1061575-5
Vid eventuella frågor kontakta vår ordförande Ronny Ferm på mejl: rferm@hotmail.com