Föreningsinfo

Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap

Bildad 2003-05-20
Nummer INTR0014
Postadress Ronny Ferm, Hamngatan 5546 32 Karlsborg
Mobil +46705715333
E-post rferm@hotmail.com
E-post dataskydd rferm@hotmail.com
Hemsida https://www.karlsborgsihs.se
PlusGiro 1061575-5
Organisationsnummer 802474-7191