Arkivens dag i Karlsborg

juli 21, 2022 13:07:49 Janne Åberg

16 DEC 2019 19:23

Arkivens Dag i Karlsborg.

Karlsborgs IHS deltog tillsammans med andra
föreningar vid Arkivens Dag i Karlsborg den 9
november.
Dagen arrangerades av Skaraborgs
Föreningsarkiv och Karlsborgs Bibliotek.
Vi informerade besökarna om vår verksamhet med
hjälp av en mindre utställning av våra roll-ups,
broschyrer, delar av vår dokumentation.

Anders Axelsson från Skaraborgs Föreningsarkiv be-
rättade om vad man kan finna i arkiven. Arkivforskare
tillika idrottshistoriker Alf Johansson mindes Karlsborg för sextio år sedan.
Båda mycket intressanta att lyssna på.
Tid gavs även för samtal och fika.

    Tidigare  WI-tidningar