Årsmötet 2023

mars 2, 2023 14:03:57 Ronny Ferm

Årsmötet hölls i Kaptenen den 20 februari med 17 medlemmar närvarande. Till ny ordförande valdes Ronny Ferm och Lennart Henryson som ny ledamot. Den avgående ordföranden Roland Gustafsson valdes av årsmötet som hedersordförande.

    Tidigare  WI-tidningar