Framåtsyftande besök på Karlsborgs Fästningsmuseum.

juli 21, 2022 11:07:27 Janne Åberg

03 MAJ 2019 21:27

Styrelsen för Karlsborgs Idrottshistoriska Sällskap gjorde den gångna veckan ett planerat besök på Karlsborgs Fästningsmuseum för att träffa Nadja Eriksson, museiintendent.
Syftet var att försöka inleda ett samarbete kring dokumentationen av ” det idrottshistoriska arvet” i Karlsborgs kommun. Speciellt då vad gäller militäridrott.
Karlsborg är och har länge varit en militärort.

De många olika regementen och förband, som funnits, har haft egna idrottsföreningar med många aktiva i olika sporter. Särskilt gäller det 1900-talets första del.
Dokumentationen kring detta lämnar dock mycket övrigt att önska. Detta vill KIHS och Karlsborgs Fästningsmuseum söka förbättra. Vi enades om några gemensamma utgångspunkter för arbetet.
Säkert finns detta också många bland våra medlemmar, som kan bidraga.
Alla bidrag är välkomna!

    Tidigare  WI-tidningar