Hur blir jag medlem ?

mars 30, 2023 13:03:32 Ronny Ferm

1. Vår blygsamma medlemsavgift 150 kr, tar vi tacksamt emot till postgiro 106 1575-5
2. På vår nya hemsida www.karlsborgsihs.se kan du gå in och få uppdateringar.
3. Årsmöte skall enligt stadgarna hållas innan februari månads utgång. Vi återkommer med kallelse
4. Bifoga gärna Din ev. mailadress med Din inbetalning
Med vänlig hälsning!
Styrelsen KIHS

    Tidigare  WI-tidningar