Välordnat och intressant studiebesök på Karlsborgs Plåtproduktion.

juli 18, 2022 20:07:56 Janne Åberg

Kjell Johansson, vd Peter Eklund, Stig Brehag, Göte Ivarsson

11 NOV 2018 13:34

Den gångna veckan besökte tio medlemmar från KIHS
företaget Karlsborgs Plåtproduktion på F6-området.

Syftet med besöket var att skaffa oss kunskap om företagandet
i Karlsborg, knyta kontakter och informera
om vårt sällskap. KPP:s vd Peter Eklund välkomnadeoss,
berättade om sig själv och företagets tillkomst och
utveckling.  Ett mycket imponerande exempel på hur
kunskap, kreativitet och entreprenörskap kan skapa ett
framgångsrikt företag, som idag omsätter över 30miljoner.
Peter guidade oss runt i lokalerna och beskrev den mycket
automatiserade tillverkningen. Eftersom han själv varit ”hjärnan”
bakom det mesta, kunde ingen beskriva det bättre.
Vi fann även en idrottslig anknytning vid vårt besök.
Peter hade liksom tre av de våra närvarande medlemmar med
framgång genomfört flera Göteborgsvarv.
Vi välkomnade Peter som medlemi vårt sällskap och tackade
för ett mycket intressant besök

    Tidigare  WI-tidningar